معنی پارتیشن

پارتیشن
معادل ابجد

پارتیشن در معادل ابجد

پارتیشن
  • 963
حل جدول

پارتیشن در حل جدول

فرهنگ معین

پارتیشن در فرهنگ معین

  • (ش ِ) [انگ. ] (اِ. ) دیواری ثابت یا متحرک و نازک برای تقسیم کردن اتاقی بزرگ به بخش های کوچک تر، دیوارک. (فره). توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

پارتیشن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

پارتیشن در کلمات بیگانه به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پارتیشن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید