معنی پاپاسی

پاپاسی
معادل ابجد

پاپاسی در معادل ابجد

پاپاسی
  • 76
حل جدول

پاپاسی در حل جدول

فرهنگ معین

پاپاسی در فرهنگ معین

  • (اِ.) پشیز، مبلغ ناچیز.، یک ~نداشتن هیچ نداشتن.
لغت نامه دهخدا

پاپاسی در لغت نامه دهخدا

  • پاپاسی. (اِ) خردترین و کم بهاترین ِ نقود، مانند پشیز و کمتر.
    - یک پاپاسی نداشتن، هیچ نداشتن.
    - یک پاپاسی نیرزیدن، هیچ نیرزیدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پاپاسی در فرهنگ عمید

  • سکۀ کم‌بها، پول‌خرد کم‌ارزش، پول سیاه، پشیز،
فارسی به انگلیسی

پاپاسی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پاپاسی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کمترین و خردترین بها، هیچ نداشتن، یک پاپاسی نداشتن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید