معنی پاکیزه

پاکیزه
معادل ابجد

پاکیزه در معادل ابجد

پاکیزه
 • 45
حل جدول

پاکیزه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پاکیزه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پاک، تمیز، طاهر، نظیف 2، مطهر، منزه، مهذب، خالص، صافی،
  (متضاد) کثیف. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پاکیزه در فرهنگ معین

 • پاک، نظیف، طاهر، منزه، مقدس. [خوانش: (زِ) (ص مر.)]
لغت نامه دهخدا

پاکیزه در لغت نامه دهخدا

 • پاکیزه. [زَ / زِ] (ص مرکب) صاحب غیاث اللغات گوید: منسوب به پاک زیرا که مرکب است ازلفظ پاک و ایزه که کلمه ٔ تصغیر و نسبت است و نظیر این آتشیزه بمعنی کرم شب تاب و چون کلمه ٔ نسبت زائد می آید میتواند که پاکیزه مزید علیه پاک بود یا مرکب ازلفظ پاکی و زه بود یعنی چیزیکه زاده از پاکی باشد. (از بهار عجم) (غیاث اللغات). نظیف. نظیفه. زکی ّ. زکیّه. طاهر. طاهره. مُطهَّر. طهور. طیّب. طیَّبه. نقی ّ. (دهار). نقیَّه. پاک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پاکیزه در فرهنگ عمید

 • پاک، تمیز،
  [مجاز] بی‌آلایش، صاف، صافی، بی‌غش،
  * پاکیزه کردن: (مصدر متعدی) = * پاک کردن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پاکیزه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پاکیزه در فارسی به عربی

 • انیق، سریع، مرتب، نظیف، هاله
فرهنگ فارسی هوشیار

پاکیزه در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

پاکیزه در فرهنگ پهلوی

فارسی به آلمانی

پاکیزه در فارسی به آلمانی

 • Aufräumen, Ordentlich, Ordentlich [adjective]
واژه پیشنهادی

پاکیزه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب