معنی پاگشا

پاگشا
معادل ابجد

پاگشا در معادل ابجد

پاگشا
  • 324
حل جدول

پاگشا در حل جدول

  • نخستین مهمانی برای عروس و داماد بعد از عروسی
فرهنگ معین

پاگشا در فرهنگ معین

  • (گُ) (اِمر. ) جشنی که بعد از عروسی در خانه اقوام و دوستان عروس و داماد برپا می شود به این معنی که پای عروس و داماد به خانه آن ها باز شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پاگشا در لغت نامه دهخدا

  • پاگشا. [گ ُ] (اِ مرکب) جشن میهمانی عروس در خانواده های اقوام داماد و عروس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پاگشا در فرهنگ عمید

  • مراسم مهمانی و پذیرایی که خویشان و کسان عروس یا داماد چند روز پس از مراسم عروسی به افتخار عروس و داماد برپا می‌کنند و غرض از آن این است که پای عروس و داماد را به خانۀ خود باز کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پاگشا در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه