معنی پرتوشناس

پرتوشناس
معادل ابجد

پرتوشناس در معادل ابجد

پرتوشناس
  • 1019
حل جدول

پرتوشناس در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پرتوشناس در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

پرتوشناس در لغت نامه دهخدا

  • پرتوشناس. [پ َ ت َ / تُو ش ِ] (نف مرکب) رادیولژیست. (فرهنگستان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پرتوشناس در فرهنگ عمید

  • کسی که در تشخیص بیماری‌ها از طریق پرتونگاری تخصص دارد، رادیولوژیست،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پرتوشناس در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پرتوشناس در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) کسی که با دستگاه پرتو شناسی کار کند رادیولوژیست رادیولگ. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید