معنی پرزیدنت

پرزیدنت
معادل ابجد

پرزیدنت در معادل ابجد

پرزیدنت
  • 673
حل جدول

پرزیدنت در حل جدول

فرهنگ معین

پرزیدنت در فرهنگ معین

  • (پِ دِ) [انگ.] (اِ.) رییس جمهور.
فرهنگ عمید

پرزیدنت در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

پرزیدنت در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پرزیدنت در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه