معنی پرهیز کردن

پرهیز کردن
معادل ابجد

پرهیز کردن در معادل ابجد

پرهیز کردن
  • 498
حل جدول

پرهیز کردن در حل جدول

فرهنگ معین

پرهیز کردن در فرهنگ معین

  • دوری کردن، پارسایی کردن. [خوانش: (~. کَ دَ) (مص ل.)]
لغت نامه دهخدا

پرهیز کردن در لغت نامه دهخدا

  • پرهیز کردن. [پ َ ک َ دَ] (مص مرکب) دوری کردن. خودداری کردن. حذر کردن. حِذر. حِذار. محاذره. احتراز. تحرز. اجتناب کردن. مجتنب بودن. مجانبت. تجنیب. تجنب. تحفظ. اِلاحه. امساک. استتار. تطرّس. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پرهیز کردن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پرهیز کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) دوری کردناجتناب کردن حذر کردن احتراز کردن، پارسایی کردن اتقا ء تقیه ورع بازایستادن از حرام. -3 ترسیدن، بیم کردن از چیزی نامناسب و مضر. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

پرهیز کردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید