معنی پشم

پشم
معادل ابجد

پشم در معادل ابجد

پشم
 • 342
حل جدول

پشم در حل جدول

 • موی گوسفند
مترادف و متضاد زبان فارسی

پشم در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

پشم در فرهنگ معین

 • موهای بدن گوسفند و شتر، پرز بعضی میوه ها، (عا. ) هیچ و پوچ، در کلاه نداشتن کنایه از: اعتبار نداشتن، بی اعتباری، و پیلی پشم و مانند آن. [خوانش: (پَ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پشم در لغت نامه دهخدا

 • پشم. [پ َ] (اِ) موی [نرم] که بر تن حیوانات چون شتر و گوسفند و بز روید. صوف. عهن. طَحَرَه. طَحرَه. طِحْریَّه. دف. سدین. وَبَر. عَثن. (منتهی الارب). در کتاب قاموس مقدس آمده است که در میان قوم یهود پشم بجهت لباس بسیار معمول بود و پشم دمشق در بازار صور بسیار مشهور بود:
  پس از پشت میش و بره پشم و موی
  برید و برشتن نهادند روی.
  فردوسی.
  تو مرا یافته ای بی همه شغل
  نیست اندر کلهت پشم مگر.
  فرخی.
  چون پشم زده شده که و مردم
  همچون ملخان ز بس پریشانی. توضیح بیشتر ...
 • پشم. [پ َ ش َ] (اِخ) فشم. نام دهی مرکز رودبار از ییلاقهای طهران. (از جغرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان ص 353). توضیح بیشتر ...
 • پشم. [پ َ ش َ] (اِخ) (دره. ) از دره های سه گانه ٔ رودبار مجاورطهران. قراء آب نیک و لالان و زایکان در آن دره واقع است. (از جغرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان ص 353). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پشم در فرهنگ عمید

 • موهایی که بر پوست بدن گوسفند، بز، شتر، و امثال آن می‌روید و از آن پارچه‌های پشمی بافته می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پشم در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پشم در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پشم در فارسی به عربی

تعبیر خواب

پشم در تعبیر خواب

 • پشم در خواب دیدن از همه وجهی، مال حلال و روزی بود و پشمی که بافته نباشد، بهتر بود و نیکوتر. اگر بیند که پشم داشت یا کسی بدو داد یا بخرید یا به موقع خویش است، دلیل است که به قدر آن او را مال حاصل شود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که پشم از خویشتن دور همی انداخت، دلیل است که مال خود را تلف کند. اگر بیند که پشم را همی سوخت، دلیل است که مال خود را هزینه کند. اگر بیند که بر تن او جامه پشمین است، دلیل که او را مال از زنان حاصل شود. اگر بیند جامه پشمین یا پنبه خرید یا بستری از پشم داشت، دلیل که زنی توانگر بخواهد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • پشم اشتر در خواب، مال بود از قبل پادشاه، معبران گویند میراث بود. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پشم در فرهنگ فارسی هوشیار

 • موهائی که بر تن حیوانات چون شتر وگوسفند و بز روید
فارسی به ایتالیایی

پشم در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پشم در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه