معنی پشیمانی

پشیمانی
معادل ابجد

پشیمانی در معادل ابجد

پشیمانی
  • 413
حل جدول

پشیمانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پشیمانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • افسوس، انابت، انفعال، تاسف، توبه، حسرت، دریغ، لهف، ندامت
فرهنگ معین

پشیمانی در فرهنگ معین

  • (~.) (حامص.) تأسف، حسرت.
لغت نامه دهخدا

پشیمانی در لغت نامه دهخدا

  • پشیمانی. [پ َ] (حامص) حالت وچگونگی پشیمان. ندامت. ندَم. تندم. حسرت بر فعلی یاترکی رفته. سَدَم. تأسف. اَسف. دریغ. ارمان. (برهان قاطع). ید. ندمان. کیفر. (لغت نامه ٔ اسدی نخجوانی) (تفلیسی) (برهان قاطع). تفکه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پشیمانی در فرهنگ عمید

  • ندامت، انفعال، پشیمان بودن: از آن آتش برآمد دودت اکنون / پشیمانی ندارد سودت اکنون (نظامی۲: ۱۹۴)،
    * پشیمانی خوردن: (مصدر لازم) [قدیمی] پشیمانی، پشیمان شدن،
    * پشیمانی گرفتن: (مصدر لازم) [قدیمی] = * پشیمانی خوردن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پشیمانی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پشیمانی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پشیمانی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ ندامت انفعال تاسف حسرت لهف، توبه انابت.
فارسی به ایتالیایی

پشیمانی در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید