معنی پهلوانی

پهلوانی
معادل ابجد

پهلوانی در معادل ابجد

پهلوانی
 • 104
حل جدول

پهلوانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پهلوانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شجاعت، قهرمانی، یلی، شهری، پارسی، فارسی
فرهنگ معین

پهلوانی در فرهنگ معین

 • دلیری، قهرمانی، مقام و رتبه پهلوان،
لغت نامه دهخدا

پهلوانی در لغت نامه دهخدا

 • پهلوانی. [پ َ ل َ / ل ِ] (ص نسبی) منسوب به پهلوان و پهلوانان و پهلو (پارت). بمناسبت شجاعت و دلیری این قوم. پارتی. پهلوی:
  فزون از پسر داشتی قیصرش
  بیاراستی پهلوانی برش.
  فردوسی.
  سکندر دل پهلوانی گرفت
  سخن گفتن خسروانی گرفت.
  فردوسی.
  تنش را یکی پهلوانی قبای
  بپوشید و از کوه بگذارد پای.
  فردوسی.
  که برگیرد این گرز و کوپال من
  همین پهلوانی بر و یال من.
  فردوسی.
  نهادند بر پشت شبرنگ زین
  کمر خواست با پهلوانی نگین. توضیح بیشتر ...
 • پهلوانی. [پ َ ل َ] (اِخ) از عبارت ذیل محمد عوفی در لباب الالباب (ج 2 ص 334 چ اروپا) ذیل ترجمه ٔ احوال مجدالدین افتخار الحکماء ابوالسحری الصندلی که گوید: «صندلی که در زیر فلک آبنوسین خورشید بر مثل او سایه نگسترده و مادر دولت در حجره ٔ فضل فرزند چون او نپرورده، خاطر خطیر او در اختراع لطایف معانی و اقتراع ابکار ید بیضا و دم مسیحا نموده و آفتاب سمائی که بر سپهر ازرقی دعوی انوری میکند و از علومدایح معزی و لطایف پهلوانی او در حجاب خجلت محتجب گشته. توضیح بیشتر ...
 • پهلوانی. [پ َ ل َ] (اِخ) دهی از دهستان آس پاس بخش مرکزی شهرستان آباده، واقع در 46 هزارگزی جنوب باختری اقلید و یکهزارگزی راه فرعی آسپاس به ده بید. جلگه، گرمسیر، مالاریائی. دارای 496 تن سکنه. آب آن از چشمه و قنات. محصول آنجا غلات و تریاک و حبوبات. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7). قریه ای است در یک فرسنگی جنوب اسپاس. (فارسنامه ٔ ناصری ص 22). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پهلوانی در فرهنگ عمید

 • مربوط به پهلوانان: منش‌های پهلوانی،
  (حاصل مصدر) دلیری، دلاوری،
  (اسم) [قدیمی] زبان پهلوی: پهلوانی‌سخن، سیاوش غمی گشت از ایرانیان / سخن گفت بر پهلوانی‌زبان (فردوسی:۲/۲۹۱)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پهلوانی در فارسی به انگلیسی

 • Athletic, Athletics, Epic, Heroic, Sportsmanship
فارسی به عربی

پهلوانی در فارسی به عربی

 • العاب ریاضیه، بطوله، ریاضی
فرهنگ فارسی هوشیار

پهلوانی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید