معنی پیروزمندانه

پیروزمندانه
معادل ابجد

پیروزمندانه در معادل ابجد

پیروزمندانه
  • 375
حل جدول

پیروزمندانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیروزمندانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ عمید

پیروزمندانه در فرهنگ عمید

  • توٲم با پیروزمندی،

    (قید) با حالت پیروزمندی،
فارسی به انگلیسی

پیروزمندانه در فارسی به انگلیسی

  • Exultantly, Triumphal, Triumphant, Triumphantly, Victorious
فارسی به عربی

پیروزمندانه در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

پیروزمندانه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید