معنی پیروی کردن

پیروی کردن
معادل ابجد

پیروی کردن در معادل ابجد

پیروی کردن
 • 502
حل جدول

پیروی کردن در حل جدول

 • تاسی، ردف

  تأسی، متابعت

  تبعیت

  تأسی

  تبع

  تأسی، ردف

  ‌تاسی، ردف

  اتباع

  متابعت

  تاسی

  ردف

  ارداف

  ردف، تبع، تاسی، ارداف
  . توضیح بیشتر ...
 • تاسی
 • تبعیت
 • اقتدا
 • اتباع
فرهنگ معین

پیروی کردن در فرهنگ معین

 • (~. کَ دَ) (مص ل.) اقتدا کردن، متابعت کردن.
لغت نامه دهخدا

پیروی کردن در لغت نامه دهخدا

 • پیروی کردن. [پ َ/ پ ِ رَ / رُ وی ک َ دَ] (مص مرکب) متابعت کردن. اقتدار کردن. اقتفا کردن. اقتراء. اقتیاف. تمصر. تقیل. ائتمام، بدنبال چیزی پیوستن. اتباع. متابعت. احتذاء. تتبع. تقلید. تباعه. اثف. تأسی کردن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پیروی کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

پیروی کردن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پیروی کردن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پیروی کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

پیروی کردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید