معنی ژورنالیست

ژورنالیست
معادل ابجد

ژورنالیست در معادل ابجد

ژورنالیست
  • 1757
حل جدول

ژورنالیست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ژورنالیست در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جریده‌نگار، خبرنگار، روزنامه‌چی، روزنامه‌نگار
فرهنگ معین

ژورنالیست در فرهنگ معین

  • (~.) [فر.] (ص مر.) روزنامه - نگار.
فرهنگ عمید

ژورنالیست در فرهنگ عمید

  • روزنامه‌نویس،
    [مجاز] شخصی که جنجال برپا می‌کند، جنجال‌آفرین،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ژورنالیست در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی روزنامه نویس (صفت) روزنامه نویس روزنامه نگار. توضیح احتراز از این کلمه بیگانه اولیاست. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه