معنی ژیمناستیک

ژیمناستیک
معادل ابجد

ژیمناستیک در معادل ابجد

ژیمناستیک
  • 1591
فرهنگ معین

ژیمناستیک در فرهنگ معین

  • (مْ سْ کْ) [فر. ] (اِ. ) ورزشی است به منظور پرورش و آماده سازی بدن برای نمایش حرکت های تعادلی و به کارگیری ابزاری چون پارالل، بارفیکس، خرک و. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ژیمناستیک در لغت نامه دهخدا

  • ژیمناستیک. (فرانسوی، اِ) ورزش بدنی با اسبابهای مختلف از قبیل پارالل و بارفیکس و دارحلقه و غیره. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ژیمناستیک در فرهنگ عمید

  • از رشته‌های ورزشی که از حرکات هماهنگ بر روی زمین یا با وسایلی همچون بارفیکس، پارالل، خرک، تاب، و امثال آن‌ها انجام می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ژیمناستیک در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ژیمناستیک در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ژیمناستیک در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ژیمناستیک در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ورزش بدنی با اسبابهای مختلف فرانسوی ورزیک ورزشی (اسم) ورزشی بدنی فرنگی ورزشی که به وسیله بارفیکس پارالل خرک تاب و غیره صورت گیرد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید