معنی کات

کات
معادل ابجد

کات در معادل ابجد

کات
 • 421
حل جدول

کات در حل جدول

 • رنگ مس
 • برش سینمایی
 • برنج شوشتری
 • اصطلاحی در فیلم برداری، برنج شوشتری، برش سینمایی، ضربه اریب به توپ فوتبال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

کات در فرهنگ معین

 • (اِ.) زاج، زاگ.، ~ کبود زاج کبود، رنگ مس.
 • دستور قطع کار توسط کارگردان هنگام ضبط فیلم یا تمرین: قطع کنید (سینما)، در فوتبال، تنیس، پینگ پنگ و مانند آن ها نوعی ضربه که به توپ حالت چرخشی می دهد (ورزش). [خوانش: [انگ. ] (شب جم. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کات در لغت نامه دهخدا

 • کات. (اِ) نوعی از برنج است که در ولایت شوشتر بهم میرسد. گویند چون آن را بکارند تا هفت سال بار دهد. (جهانگیری) (برهان) (انجمن آرا). این معنی را «محیط اعظم » هم ذکر کرده لیکن در ایران امروز چنان برنج شنیده نشده و در قرابادین ها در ذیل لفظ برنج چنان قسم ازبرنج نیست و خود محیط اعظم هم در ذیل برنج ذکر نکرده است. (فرهنگ نظام). || به معنی قطره هم بنظر آمده است. (برهان). در فرهنگ دساتیر آمده که کات قطره باشد خواه از آب یا از باران و غیره. توضیح بیشتر ...
 • کات. (اِخ) نام شهری در خوارزم در شرقی جیحون مقابل گرگانج. یاقوت در معجم البلدان در ذیل کاث [= کات] گوید: معنی الکاث بلغه اهل خوارزم الحائط فی الصحراء من غیران یحیط به شی ٔ و هی بلده کبیره من نواحی خوارزم الا انها من شرقی جیحون جمیع نواحی خوارزم و انما هی من ناحیه جیحون الغربیه وبین کاث و گرگانج مدینه خوارزم عشرون فرسخاً. (معجم البلدان و برهان قاطع چ معین). نام شهری است از ولایت خراسان و بعضی گویند از ماوراءالنهر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کات در فرهنگ عمید

 • = کات کبود
  کات کبود: (شیمی) نمکی آبی‌رنگ، در آب حل می‌شود و آن را آبی‌رنگ می‌کند. برای رنگ کردن پارچه و دفع آفات گندم و تاک به‌طور محلول استعمال می‌شود، سولفات مس، سولفات دوکوئیور، زاج کبود،. توضیح بیشتر ...
 • دستور قطع کار توسط کارگردان در حین فیلم‌برداری،
 • نوعی برنج که در شوشتر کاشته می‌شده،
ترکی به فارسی

کات در ترکی به فارسی

اصطلاحات سینمایی

کات در اصطلاحات سینمایی

 • کات به معنی برش را در واژه ی برش شناختیم، کات همچنین دستوری است که از صحنه ی فیلمبردار ی، کارگردان بعد ازبرداشت کامل ازصحنه یا احیانا اگر برداشت مطلوب و منظور وی نباشد صادر می کند وبه معنای توقف کامل فیلمبرداری است. به این معنی که دوربین، صدا وبازی متوقف می شود تا با هماهنگی دوباره در زمینه ی نور، صدا ودوربین و بادستور مجدد کارگردان با کلمه اکشن، دوباره برداشت وبازی آغاز شود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید