معنی کاتد

کاتد
معادل ابجد

کاتد در معادل ابجد

کاتد
  • 425
حل جدول

کاتد در حل جدول

  • قطب منفی باتری
فرهنگ معین

کاتد در فرهنگ معین

  • قطب منفی لامپ الکترونی که بر اثر گرما الکترون گسیل می کند، پایانه یا الکترود منفی. [خوانش: (تُ) [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کاتد در فرهنگ عمید

  • قطب منفی پیل الکتریکی، باطری، و مانند آن‌ها،
فرهنگ فارسی هوشیار

کاتد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) قطب منفی یک پیل الکتریکی الکترد متصل بقطب منفی یک پیل فرود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید