معنی کلاغ

کلاغ
معادل ابجد

کلاغ در معادل ابجد

کلاغ
 • 1051
حل جدول

کلاغ در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کلاغ در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

کلاغ در فرهنگ معین

 • (کَ) (اِ. ) پرنده ای است دارای قد متوسط که دارای پرهای سیاه (در قسمت سر و بال و دم و گردن) ولی در ناحیه پشت و شکم دارای پرهای خاکستری مایل به سفید است و انواع مختلف دارند. کلاغ تقریباً همه چیزخوار است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

کلاغ در لغت نامه دهخدا

 • کلاغ. [ک َ] (اِ) معروف است و آن را زاغ دشتی هم می گویند. (برهان) (آنندراج). غراب. (ترجمان القرآن). ابوزاجر. (دهار). قلاق. (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی). زاغ. غراب. (زمخشری). بمعنی زاغ در غیاث و بهار عجم بالضم آمده. (آنندراج). ابوالقعقاع. ابوالاخبل. ابن دایه، غاق. نعاب. مرغی سیاه و معروف. غربان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). کلاغ. کولاغ. «هرن » با شک آن را از ریشه ٔاوستائی «وارغنه » (شاهین) و همریشه ٔ پهلوی «وراغ » و «وراک » می داند. توضیح بیشتر ...
 • کلاغ. [ک ُ / ک َ] (اِ) صاحب مؤیدالفضلا گوید: کلاغ بالضم و قیل بالفتح، کنگر باشد که آن را گرد بر گرد قبور بزرگان می دارند و آن از سنگ و چوب نیز بود. (برهان) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کلاغ در فرهنگ عمید

 • پرنده‌ای حرام‌گوشت با پرهای سفید و سیاه و منقار سیاه که حشرات و جانوران کوچک را شکار می‌کند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

کلاغ در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

کلاغ در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

کلاغ در تعبیر خواب


 • دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...

 • اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...

 • کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید. اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می گردید. اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد. توضیح بیشتر ...

 • کلاغ: باخت یا گم کردن

  که قارقار میکند: بدبختی

  ترساندن آن: شخصی قصد کلاشی از شما را دارد

  که پرواز میکند: مرگ

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن کلاغ مرد فاسق باشد

  دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...

 • ۱ـ دیدن کلاغ در خواب، نشانه اندوه و بدبختی است.

  ۲ـ شنیدن غارغار کلاغ در خواب، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید. اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که فریب زنی را خواهد خورد.

  ۳ـ دیدن کلاغ مرده در خواب، نشانه آن است که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد.
  - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

کلاغ در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

کلاغ در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) پرنده ایست از راسته سبکبالان و از دسته شاخی نوکان که دارای قدی متوسط (بجثه تقربیا یک مرغ خانگی) که دارای پر های سیاه (در قسمت سر و بال و دم و گردن) میباشد ولی در ناحیه پشت و شکم دارای پر های خاکستری مایل به سفید است. پر برخی از کلاغها تماما سیاه است و آنها را کلاغ سیاه یا زاغ سیاه میگویند ‎0 منقار کلاغ نسبه طویل و کاملا قوی است. کلاغ تقریبا همه چیز خوار است. از تخم و دانه و میوه و برگ گیاهان و جوجه و تخم پرندگان و ماهی و قورباغه و مارمولک و موش و غیره تغذیه میکند و گاهی پرستو ها را نیز شکار مینماید. توضیح بیشتر ...
بانک سریال

کلاغ در بانک سریال

 • سریال ترکی کلاغ سیاه kuzgun یکی از سریال های پر مخاطب ترکیه ای است. این سریال در ژانر درام و اکشن در سال 2019 ساخته شد. گفته می شود سریال ترکی کلاغ سیاه در ۵۴ قسمت زبان اصلی تولید شده است. این سریال به زبان فارسی هم دوبله شده و در برخی از شبکه های فارسی زبان پخش می شود.
  اسامی بازیگران و نقش ها
  باریش اردوچ در نقش Kuzgun Cebeci کوزگون
  بورجو بیریجیک در نقش Dila Bilgin دیلا
  ستار تانریوجن در نقش Dervis Cevheri (Terzi) ترزی
  هتیجه اصلان در نقش Meryem Cebeci مریم
  سنار شاهین در نقش Kartal Cebeci کارتال
  اشن ارگولو در نقش Kumru Cebeci کومرو
  آیتک سایان در نقش Ali علی
  ایپک ادرمدر نقش Sermin سرمین
  دریا بسرلر در نقش Seda سودل
  آمینا کارمان در نقش Defne Ugur دفنه
  نورای شرف اوغلو Nuray Serefoglu در نقش Meral مرال
  لونت اولگن در نقش Rifat Bilgin ریفات
  هنده دیلان هنچی در نقش Füsun فوژون
  سو بورجو کوشن در نقش Naz ناز
  آیکوت ییلماز در نقش Selçuk سلچوک
  خلاصه داستان
  یوسف و ریفات دو دوست و همکار پلیس هستند که با همدیگر مثل برادر می مانند و در تلاش هستند که یک عملیات بزرگ برای دستگیری فروشنده مواد به نام شرف داستانی ترتیب بدهند و شرف که خودش را در خطر دستگیری می بیند سعی می کند با رشوه دادن به این دو پلیس خودش را نجات بدهد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه