معنی کمپ

کمپ
معادل ابجد

کمپ در معادل ابجد

کمپ
  • 62
حل جدول

کمپ در حل جدول

  • اردوگاه
  • لشکرگاه
  • اردوگاه، لشکرگاه
فرهنگ معین

کمپ در فرهنگ معین

  • (کَ) [انگ. ] (اِ. ) اقامتگاهی ارزان قیمت که با استفاده از چادر یا کاروانک در آن اقامت می کنند، اردوگاه، اردو. (فره). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کمپ در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

کمپ در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

کمپ در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه