معنی کورکورانه

کورکورانه
معادل ابجد

کورکورانه در معادل ابجد

کورکورانه
  • 508
حل جدول

کورکورانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

کورکورانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • علی‌العمیاء، ناسنجیده، نسنجیده،

    (متضاد) حساب‌شده
لغت نامه دهخدا

کورکورانه در لغت نامه دهخدا

  • کورکورانه. [ن َ / ن ِ] (ص نسبی، ق مرکب) نسنجیده. ناسنجیده. علی العمیاء. کورانه. (فرهنگ فارسی معین). علی العمیاء. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به کورانه شود.
    - اطاعت کورکورانه، پیروی نسنجیده و بی گفتگو از کسی. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کورکورانه در فرهنگ عمید

  • به روش کوران، نسنجیده، کورانه،
فارسی به انگلیسی

کورکورانه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

کورکورانه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید