معنی گذران

گذران
معادل ابجد

گذران در معادل ابجد

گذران
 • 971
حل جدول

گذران در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گذران در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • امرار، عیش، معاش، نفقه، سپری‌شونده، فانی، گذرا
لغت نامه دهخدا

گذران در لغت نامه دهخدا

 • گذران. [گ ُ ذَ] (نف) گذرنده. (آنندراج). در حال گذشتن. فانی. غیرباقی. گردنده. سپری شونده:
  دینار دهد نام نکو بازستاند
  داند که علی حال زمانه گذران است.
  منوچهری.
  ای شاه تویی شاه جهان گذران را
  ایزد بتو داده ست زمین را و زمان را.
  منوچهری.
  برخیز و مخور غم جهان گذران
  خوش باش و دمی به شادکامی گذران
  در طبع جهان اگر وفایی بودی
  نوبت به تو خود نیامدی از دگران.
  خیام.
  آید به تو هر پاس خروشی ز خروسی
  کای غافل بگذار جهان گذران را. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گذران در فرهنگ عمید

 • گذرنده، رونده: آب ‌گذرا، جهان گذرا،
  ناپایدار،
  * گذران کردن: (مصدر لازم)
  گذراندن روزگار، زندگانی کردن،
  امرار معاش کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گذران در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

گذران در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ (صفت) گذرنده، فانی سپری شونده: مگذران روز سلامت بملامت حافظ خ چه توقع زجهان گذران میداری ک (حافظ)، (اسم) امرار معاش: گذران این خانواده از حاصل مزرعه ای کوچک است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید