معنی گردنه

گردنه
معادل ابجد

گردنه در معادل ابجد

گردنه
  • 279
حل جدول

گردنه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گردنه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پز، بند، پژ، تپه، کتل، کوه، کوه‌راه، گریوه، گلوگاه
فرهنگ معین

گردنه در فرهنگ معین

  • (گَ دَ نِ) (اِ.) راه پُر پیچ و خم و سخت در بالای کوه.
  • (~.) (اِ.) نک وردنه.
لغت نامه دهخدا

گردنه در لغت نامه دهخدا

  • گردنه. [گ َ دَ ن َ / ن ِ] (اِ) وردنه است و آن چوبی باشد سرها باریک و میان کنده که بدان گلوله ٔ خمیر نان را پهن سازند. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). آن را جوجه نیز خوانند. (جهانگیری). || گردنه ٔ کوه. (آنندراج). کتل. گریوه. راهی تنگ میان دو کوه رو به فراز، که عبور از آن دشوار است و در قدیم گردنه ها جایگاه راهزنان بوده است: مثل دزد سر گردنه. مگر سر گردنه است. توضیح بیشتر ...
  • گردنه. [] (اِخ) از دیه های قاسان. (تاریخ قم ص 138).

  • گردنه. [گ َ دَ ن َ] (اِخ) ده کوچکی است از دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت، واقع در 12000گزی شمال مسکون و 1000گزی راه شوسه ٔ بم به سبزواران. دارای 10 تن جمعیت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گردنه در فرهنگ عمید

  • جایی از کوه که به‌منزلۀ گردن کوه است، راه سخت و پرپیچ‌وخم در کوه، گردنگاه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گردنه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

گردنه در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

گردنه در گویش مازندرانی

  • گردنه، غیرآبادی خرابه، می گردد می چرخد
فرهنگ فارسی هوشیار

گردنه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • راه سخت و پرپیچ و خم در کوه
فارسی به آلمانی

گردنه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید