معنی گمراه کردن

گمراه کردن
معادل ابجد

گمراه کردن در معادل ابجد

گمراه کردن
  • 540
حل جدول

گمراه کردن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

گمراه کردن در لغت نامه دهخدا

  • گمراه کردن. [گ ُ ک َ دَ] (مص مرکب) فِتنه. (منتهی الارب). اِضلال. (زوزنی). (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی). غَوایَه. غَی ّ. تَغویَه. اِغواء. (منتهی الارب). سرگردان کردن. بی راه کردن. آواره کردن. به بیراهه انداختن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گمراه کردن در فارسی به انگلیسی

  • Beguile, Corrupt, Inveigle, Lie, Misguide, Misinform, Mislead, Pervert, Seduce, Solicit, Tempt, Vitiate. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

گمراه کردن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

گمراه کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) کسی را از راه خویش منحرف ساختن اضلال، از طریقه صواب منحرف گردانیدن اغوا ء، از دین حق منحرف ساختن اضلال. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید