معنی گوگل

گوگل
معادل ابجد

گوگل در معادل ابجد

گوگل
  • 76
حل جدول

گوگل در حل جدول

  • سایت جستجوگر اینترنتی
لغت نامه دهخدا

گوگل در لغت نامه دهخدا

  • گوگل. [گ َ / گُو گ َ] (اِ مرکب) از گو (=گاو) + گل (= گله)، گله ٔ گاو. گاوگل. گله ٔ بزرگ. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

گوگل در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

گوگل در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید