معنی یخبندان

یخبندان
معادل ابجد

یخبندان در معادل ابجد

یخبندان
  • 717
حل جدول

یخبندان در حل جدول

  • قسمتی از دوران چهارم زمین شناسی
مترادف و متضاد زبان فارسی

یخبندان در مترادف و متضاد زبان فارسی

فارسی به انگلیسی

یخبندان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

یخبندان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

یخبندان در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید