معنی رابطه در فرهنگ سره

رابطه

رابطه

 • بستگی، پیوند، وابستگی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی رابطه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • رابطه (فرهنگ معین): (بِ طِ) [ع. رابطه] (اِ.) پیوند، بستگی.
 • رابطه‌ (فارسی به انگلیسی): Affiliation, Alliance, Association, Communication, Connection, Interconnection, Intercourse, Interrelationship, Kinship, Liaison, Linkage, Links, Pertinence, Relation, Relationship, Respect, Tie-In, Tie-Up, Touch, Traffic, Transaction
 • رابطه (فارسی به عربی): اتصال، احترام، ربطه، عاده، اِتّصالٌ
 • رابطه (فرهنگ عمید): آنچه دو تن یا دو چیز را به هم پیوستگی و ارتباط می‌دهد، علاقه بین دو تن یا دو چیز، علاقه، پیوند،
  (صفت) [قدیمی] ربط‌دهنده، پیونددهنده،
 • رابطه‬ (فارسی به ترکی): ilişki
 • رابطه (حل جدول): تماس
 • رابطه (مترادف و متضاد زبان فارسی): ارتباط، انتساب، انس، بستگی، پیوستگی، پیوند، تماس، ربط، سروکار، نسبت، وابستگی،
  (متضاد) ضابطه
 • رابطه (فرهنگ فارسی هوشیار): علاقه و آنچه بدان چیزی را بچیزی بندند، سلسله وار و زنجیروار
 • رابطه (فرهنگ فارسی آزاد): رابِطَه، علاقه- وصلت- پیوند
 • رابطه (فارسی به ایتالیایی): legame
 • رابطه (فارسی به آلمانی): Angewohnheit [noun], Binden, Bindung (f), Gewohnheit [noun], Knüpfen, Punktgleichheit (f), Schlips (m), Zustand [noun]
نوشته‌های بلاگ جدولیاب