معنی از سازها

از سازها

از سازها

  • (30 آبان 1396) پیشنهاد توسط: مه مه ر نی، گیتار، سه تار، تار، چنگ، فلوت، طبل، دف، عود، کرنا، شیپور

  • (05 دی 1396) پیشنهاد توسط: yghayem1994 پیانو

  • (07 دی 1396) پیشنهاد توسط: مه مه ر ویلون سل، آکاردئون، دایره زنگی، ساکسیفون

  • (11 دی 1396) پیشنهاد توسط: مه مه ر دهل، سنج، نقاره، سرنا، کمانچه، ماندولین، چگور

  • (06 خرداد 1397) پیشنهاد توسط: رمضان بالابان

  • (13 مهر 1397) پیشنهاد توسط: princesset48510 ویولون

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی از سازها در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر