معنی امید

امید

امید

 • (01 آذر 1399) پیشنهاد توسط: سیدرضا عزیزی داشتن باور به نتیجه مثبت اتفاق‌ها یا شرایط، در زندگی است

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی امید در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • امید (فرهنگ معین): آرزو، چشمداشت. [خوانش: (اُ مّ) (اِ.)]
 • امید (نام های ایرانی): پسرانه، انتظار، آرزو، اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن، تکیه گاه، محل پناه
 • امید (فارسی به انگلیسی): Dream, Expectancy, Expectation, Hope, Promise, Prospect
 • امید (لغت نامه دهخدا): امید. [اُ / اُم ْ می] (اِ) در پهلوی، اُمِت. در پازند، اُمِذ. (از حاشیه ٔ برهان قاطعچ معین). آرزو. (حاشیه ٔ برهان قاطع) (ناظم الاطباء).رجاء. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). رجو. رجاوه. مهه. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). مرجاه. (منتهی الارب). امل. امله. ترجی. ارتجاء. ترجیه. آرمان. (از یادداشتهای مو ...ادامه مطلب...
 • امید (فارسی به عربی): امل، توقع، ثقه
 • امید (فرهنگ عمید): آرزوی روی دادن امری همراه با انتظار تحقق آن، چشمداشت،
  * امید بستن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) خواهان چیزی یا کسی شدن،
  * امید داشتن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) امیدوار بودن، انتظار داشتن،
 • امید‬ (فارسی به ترکی): ümit, umut
 • امید (حل جدول): آرزو، چشم داشت
 • امید (مترادف و متضاد زبان فارسی): آرزو، امل، امیدواری، انتظار، توقع، چشم‌داشت، رجا،
  (متضاد) نومیدی، یاس
 • امید (گویش مازندرانی): آبستن
 • امید (فرهنگ فارسی هوشیار): آرزو، خواسته آرزو، رجاء، آرمان، متوقع
 • امید (فارسی به ایتالیایی): speranza
 • امید (فارسی به آلمانی): Die hoffnung, Treuhand, Vertrauen