معنی خسیس تر

خسیس تر

خسیس تر

  • (07 فروردین 1399) پیشنهاد توسط: ستار اخس

  • (08 فروردین 1399) پیشنهاد توسط: hn اخس

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی خسیس تر در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • خسیس تر (لغت نامه دهخدا): خسیس تر. [خ َ ت َ] (ص تفضیلی) پست تر. فرومایه تر. حقیرتر. دون تر. رذلتر. (یادداشت بخط مؤلف): و قومی، خاک بدهانشان، الهیت بر ائمه ضلال خود که از بهائم و سباع و حشرات در مرتبه ٔ خسیس تر بودند اطلاق کردند. (کتاب النقض).