خواب شیرین در جدول کلمات

خواب شیرین

خواب شیرین

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی خواب شیرین در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • خواب شیرین (لغت نامه دهخدا): خواب شیرین. [خوا / خا ب ِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) خواب خوش. خواب راحت. خواب عافیت.
  • خواب شیرین (حل جدول): شکر خواب