زیرا و به علت در جدول کلمات

زیرا و به علت

زیرا و به علت

 • (02 دی 1396) پیشنهاد توسط: a2ezouou برای

 • (05 دی 1396) پیشنهاد توسط: yghayem1994 چون

 • (10 دی 1396) پیشنهاد توسط: محمّد کیاناجو برای اینکه

 • (18 بهمن 1396) پیشنهاد توسط: محمّد کیاناجو به خاطر اینکه

 • (06 خرداد 1397) پیشنهاد توسط: رمضان به این خاطر، از این رو

 • (15 تیر 1397) پیشنهاد توسط: mp چون که

 • (26 مرداد 1397) پیشنهاد توسط: اسدالله ازیرا

 • (13 مهر 1397) پیشنهاد توسط: princesset48510 برای اینکه

 • (25 شهریور 1398) پیشنهاد توسط: The red Poloton2-4 چونکه

 • (18 اسفند 1398) پیشنهاد توسط: hn ازبرای آن- ازجهت آن-ازاین جهت-

 • (20 اسفند 1398) پیشنهاد توسط: اندیشه ها چراکه-به این علت،به این دلیل-به دلیل اینکه-زیراکه-به این دلیل که-ازبرای آنکه-ازبرای اینکه-ازبرای این-ازآنجاکه-به دلیلِ-به خاطرِ-ازآن جهت که-ازبرای آنکه-برای آنکه-چون آنکه-چون اینکه-برای خاطراینکه-برای خاطرِ-بابتِ-لِاَنَّ-ازبرای اینکه-ازبرایِ-بابتِ اینکه-آخراینکه-آخرآنکه-آخر-

 • (21 اسفند 1398) پیشنهاد توسط: modiliani چون،به آن دلیل،چونکه

 • (16 فروردین 1399) پیشنهاد توسط: الماسی به دلیل زیرا چونکه برای اینکه به خاطر به این دلیل از آنجاکه همانگونه به اینجهت که

 • (18 اردیبهشت 1399) پیشنهاد توسط: علی رجایی حتی-چون-بابت

 • (24 شهریور 1399) پیشنهاد توسط: alv20010 به سبب -

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی زیرا و به علت در سایت جدول یاب:
نوشته‌های بلاگ جدولیاب