معنی لغت قوم و گروه در بانک جدولیاب | جدول یابقوم و گروه

قوم و گروه

  • (11 بهمن 1397) پیشنهاد توسط: Reza4801 طایفه
  • (05 اسفند 1397) پیشنهاد توسط: حمیدنجفی ایل، آل، خاندان، دودمان
  • (06 اسفند 1397) پیشنهاد توسط: حمیدنجفی قبیله
  • (19 اسفند 1397) پیشنهاد توسط: حمیدنجفی جرگه، دسته

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید