معنی همانند

همانند

همانند

 • (08 فروردین 1399) پیشنهاد توسط: Kami50k هم رنگ

 • (08 فروردین 1399) پیشنهاد توسط: hn شبیه-مانا-مانند-مشابه-

 • (17 فروردین 1399) پیشنهاد توسط: الماسی شبیه همشکل مانند مانا نظیر

 • (22 اردیبهشت 1399) پیشنهاد توسط: علی رجایی همسان-کفو-اکفا

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی همانند در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • همانند (فرهنگ معین): (هَ نَ) (ربط.) شبیه، مانند (دایم الاضافه است).
 • همانند (فارسی به انگلیسی): Akin, Alike, Analogous, Another, Carbon Copy, Congruent, Double, Duplicate, Esque _, Fellow, Horizontal, Identical, Ine _, Same, Iso-, Kindred, Like, Match, Up, Near, Parallel, Similar, Similarly
 • همانند (لغت نامه دهخدا): همانند. [هََ ن َن ْ] (ص مرکب) مخفف هم مانند است که به معنی شبیه و نظیر و مانند یکدیگر باشد. (برهان). نیز مرخم هماننده است:
  به رای و به گفتار و نیکی گمان
  نبینی همانند او در زمان.
  فردوسی.
  ز کارآزموده گزیده مهان
  همانند تو نیست اندر جهان.
  فردوسی.
  مرا با صنوبر همانند کردی
  ...ادامه مطلب...
 • همانند (فارسی به عربی): علی حد سواء، مثل، مشابه، نظیر
 • همانند (فرهنگ عمید): مانند هم، مثل یکدیگر، شبیه، نظیر،
 • همانند (حل جدول): کفو
 • همانند (مترادف و متضاد زبان فارسی): بسان، شبیه، کفو، مانند، متشابه، مثابه، مثل، مشابه، نظیر، نمونه، همتا، همسان
 • همانند (فرهنگ فارسی هوشیار): مخفف مانند، شبیه و نظیر و مانند یکدیگر باشد
 • همانند (فارسی به آلمانی): Gefällt, Gleich, Mögen, Gleich