معنی کعبه

کعبه

کعبه

 • (01 آذر 1399) پیشنهاد توسط: سیدرضا عزیزی مقدس ترین عبادتگاه و زیارتگاه مسلمانان

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی کعبه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • کعبه (فرهنگ معین): هر خانه چهارگوشه، غرفه، خانه خدا، بیت الحرام. [خوانش: (کَ بِ) [ع. کعبه] (اِ.)]
 • کعبه (تعبیر خواب):
  دیدن کعبه درخواب خلیفه بود بر آن کس که کعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان که در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود. اگر بیند که طواف کعبه می کرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فائده یابد. اگر بیند که احرام بسته بود و روی در کعبه داشت، دلیل به زیادتی صلاح او بود. اگر بیند که سرای او کعبه بود و مردم آنجا را زیارت می ...ادامه مطلب...
 • کعبه‌ (فارسی به انگلیسی): Kaaba
 • کعبه (فرهنگ عمید): خانۀ خدا در مکه،
  آنچه شکل مکعب داشته باشد،
  [قدیمی] خانۀ چهارگوش، غرفه،
 • کعبه (حل جدول): بیت‌العتیق
 • کعبه (مترادف و متضاد زبان فارسی): قبله، مکعب
 • کعبه (فرهنگ فارسی هوشیار): خانه خدای، بیت العتیق، بیت الله الحرام