معنی کنایه از روراست نبودن

کنایه از روراست نبودن

کنایه از روراست نبودن

  • (11 مرداد 1399) پیشنهاد توسط: s.saeednia5637 ریگ به کفش داشتن

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی کنایه از روراست نبودن در سایت جدول یاب: