معنی آتشدان

آتشدان
معادل ابجد

آتشدان در معادل ابجد

آتشدان
 • 756
حل جدول

آتشدان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آتشدان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • مجمر، مجمره، اجاق، منقل، تنوره، تنور، کوره
فرهنگ معین

آتشدان در فرهنگ معین

 • منقل، اجاق، تنور، ظرفی مخصوص در آتشکده که در آن آتش مقدس افروزند. [خوانش: (~. ) (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آتشدان در لغت نامه دهخدا

 • آتشدان. [ت َ] (اِ مرکب) کانون. کانونه. اجاق. منقل: فرمودند من از قصر عارفان روان شدم شما دیگ بر آتشدان نهادید. (انیس الطالبین بخاری).
  دو گوهر است در این وقت شرط مجلس ما
  قنینه معدن این و تنور مسکن آن
  یکی چو آب زر اندر میان جام و قدح
  یکی چو برگ گل اندر میان آتشدان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آتشدان در فرهنگ عمید

 • جای ریختن آتش،
  کوره،
  ظرفی که در آن آتش بریزند، منقل،
  [قدیمی] اجاق. * کانون،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آتشدان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آتشدان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) ظرفی که در آن آتش نهند منقل اجاق، تنور تنوره، ظرفی مخصوص در آتشکده که درآن آتشی مقدس افروزند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید