معنی آتش گردان

آتش گردان
معادل ابجد

آتش گردان در معادل ابجد

آتش گردان
  • 976
حل جدول

آتش گردان در حل جدول

فرهنگ معین

آتش گردان در فرهنگ معین

  • (~. گَ) (اِمر. ) ظرف کوچک سیمی که در آن چند تکه زغال افروخته قرار می دهند و در هوا می چرخانند تا مشتعل گردد؛ آتش چرخان، آتش سرخ کن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آتش گردان در لغت نامه دهخدا

  • آتش گردان. [ت َ گ َ] (اِ مرکب) جوّاله. آتش سرخ کن.

فرهنگ عمید

آتش گردان در فرهنگ عمید

  • ظرف کوچک سیمی که در آن چند تکه زغال داغ شده می‌ریزند و در هوا می‌چرخانند تا مشتعل شود، آتش‌چرخان، آتش‌سرخ‌کن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آتش گردان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) محفظه کوچک سیمی که در آن چند قطعه آتش و زغال نهند و در هوا چرخانند تامشتعل گردد آتش چرخان آتش سرخ کن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید