معنی آهنگین

آهنگین
معادل ابجد

آهنگین در معادل ابجد

آهنگین
  • 136
حل جدول

آهنگین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آهنگین در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آهنگ‌دار، ریتم‌دار، موزون، نوادار
فارسی به انگلیسی

آهنگین در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

آهنگین در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید