معنی بلاغت

بلاغت
معادل ابجد

بلاغت در معادل ابجد

بلاغت
 • 1433
حل جدول

بلاغت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بلاغت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • چیره‌زبانی، رسایی، زبان‌آوری، سخنوری، شیواسخنی، شیوایی، فصاحت، بلوغ، رشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بلاغت در فرهنگ معین

 • فصیح بودن، رسایی سخن، آوردن کلام با مقتضای مقام، بدون ضعف تألیف. [خوانش: (بَ غَ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بلاغت در لغت نامه دهخدا

 • بلاغت. [ب َ غ َ] (از ع، اِ) بلاغه. چیره زبانی. (منتهی الارب). فصاحت. (اقرب الموارد). شیواسخنی. زبان آوری. و رجوع به بلاغه شود. || در اصطلاح معانی بیان، رسیدن به مرتبه ٔ منتهای کمال در ایراد کلام به رعایت مقتضای حال. (غیاث اللغات) (آنندراج). آوردن کلام مطابق اقتضای مقام به شرط فصاحت. (ناظم الاطباء). رجوع به بلاغت کلام و بلاغت متکلم در ترکیبات بلاغت شود: سواران نظم و نثر در میدان بلاغت درآیند. (تاریخ بیهقی ص 392). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بلاغت در فرهنگ عمید

 • فصیح بودن،
  رسایی سخن،
  (ادبی) در معانی، آوردن کلام مطابق اقتضای مقام و مناسب حال مخاطب،
  خالص بودن کلام از ضعف تٲلیف،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

بلاغت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

بلاغت در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

بلاغت در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بلاغت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ شیوایش شیوا سخنی زبان آوری کشگویی، بالندگی، رسایی (کمال) ابر کانی ‎ (مصدر) بلیغ شدن شیوا سخن گردیدن، (اسم) چیره زبانی زبان آوری شیوا سخنی: (در بلاغت او را عدیل و نظیر نیست. ) -3 بلوغ: (پرورش که مردم ببلاغت جسمی رسیده را همی باید. ) (جامع الحمتین) -4 آوردن کلام مطابق اقتضای مقام بشرط فصاحت. مطابق بودن کلام با مقتضای مقام با فصاحت آن مثلا اگر مقام مقتضی تاکید است کلام موکد باشد و اگر مقتضی خلو از تاکید است خالی از تاکید باشد و اگر مقتضی بسط است مبسوط باشد و اگر مقتضی ایجاز (اختصار) است مختصر باشد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه