معنی تاییس

تاییس
معادل ابجد

تاییس در معادل ابجد

تاییس
  • 481
حل جدول

تاییس در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

تاییس در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نا امید کردن، خوار شمردن ‎ خوار شمردن، نرم کردن، هنایاندن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه