معنی تجدد

تجدد
معادل ابجد

تجدد در معادل ابجد

تجدد
  • 411
حل جدول

تجدد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تجدد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • نوگرایی، نوآوری، نوپرستی، روشنفکری، تازه شدن، نو شدن
فرهنگ معین

تجدد در فرهنگ معین

  • نو شدن، تازه شدن، گرایش به نو شدن و نوخواهی. [خوانش: (تَ جَ دُّ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تجدد در لغت نامه دهخدا

  • تجدد. [ت َ ج َدْ دُ] (ع مص) نو شدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی) (آنندراج). نو گردیدن. (اقرب الموارد) (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || شیر بشدن از پستان. (تاج المصادر بیهقی). خشک گردیدن شیر پستان. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تجدد در فرهنگ عمید

  • به نویی و تازگی گراییدن، نو شدن،

    [قدیمی] تغییر شکل،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تجدد در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تجدد در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

تجدد در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

تجدد در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه