معنی ترساننده

ترساننده
معادل ابجد

ترساننده در معادل ابجد

ترساننده
  • 770
حل جدول

ترساننده در حل جدول

  • مخوف، مهیب، هولناک
مترادف و متضاد زبان فارسی

ترساننده در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • مخوف، موحش، مهیب، مهیل، هایل، هولناک
فرهنگ معین

ترساننده در فرهنگ معین

  • (تَ نَ دِ) (ص فا.) آن که دیگری را بترساند.
لغت نامه دهخدا

ترساننده در لغت نامه دهخدا

  • ترساننده. [ت َ ن َن ْ دَ / دِ] (نف) بیم کننده. ذامر. متهدد. موحش. ترس آور. رعب انگیز. || نذیر: برانگیخت او را در حالی که بود چراغ نوردهنده و بشارت دهنده و ترساننده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 308). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ترساننده در فرهنگ عمید

  • کسی یا چیزی که دیگری را بترساند،
فارسی به انگلیسی

ترساننده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ترساننده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ترساننده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) آنکه دیگری را بترساند و بخوف اندازد.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید