معنی تقید

تقید
معادل ابجد

تقید در معادل ابجد

تقید
 • 514
حل جدول

تقید در حل جدول

 • پایبندی، تعهد
مترادف و متضاد زبان فارسی

تقید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پای‌بندی، تعهد، پابند شدن، مقید بودن،

  (متضاد) رها شدن
فرهنگ معین

تقید در فرهنگ معین

 • (تَ قَ یُّ) [ع.] (مص ل.) پابند چیزی شدن.
لغت نامه دهخدا

تقید در لغت نامه دهخدا

 • تقید. [ت َ ق َی ْ ی ُ] (ع مص) خویشتن را بند کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (مجمل اللغه) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تقیید. (اقرب الموارد). بند شدن و به چیزی مقید شدن. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تقید در فرهنگ عمید

 • خود را پابند به امری‌ کردن، پای‌بند،
  [قدیمی] دربند بودن، در زندان بودن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تقید در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

تقید در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

تقید در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَقَیُّد، مُقَیَّد شدن و بودن، پیبند بامری شدن یا بودن، قید داشتن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه