معنی تیردان

تیردان
معادل ابجد

تیردان در معادل ابجد

تیردان
  • 665
حل جدول

تیردان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تیردان در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

تیردان در لغت نامه دهخدا

  • تیردان. (اِ مرکب) قندیل و ترکش. (غیاث اللغات) (آنندراج). ترکش. تیرکش. (ناظم الاطباء). جعبه. ترکش. کنانه. شکا. شغا. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا):
    از بیم خویش تیره شود بر سپهر تیر
    گر روز کینه دست برد سوی تیردان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تیردان در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

تیردان در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

تیردان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید