معنی جاودانه

جاودانه
معادل ابجد

جاودانه در معادل ابجد

جاودانه
  • 70
حل جدول

جاودانه در حل جدول

  • همیشه،ابدی،همیشگی،مستمر
مترادف و متضاد زبان فارسی

جاودانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ابدی، پایا، جاویدان، مخلد، مستمر، همیشگی، دایماً، همواره،
    (متضاد) موقت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جاودانه در فرهنگ معین

  • (وِ نِ) (ص مر.) جاویدان.
فرهنگ عمید

جاودانه در فرهنگ عمید

  • پاینده، پایدار، همیشگی: اگر مرد رنجی ا گر مرد گنج / نه گنجت بُوَد جاودانه نه رنج (فردوسی: ۸/۳۹۶ حاشیه)،
    (قید) تا همیشه: اگر غم را چو آتش دود بودی / جهان تاریک بودی جاودانه (شهید بلخی: شاعران بی‌دیوان: ۳۶)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جاودانه در فارسی به انگلیسی

  • Abiding, Ageless, Eternal, Everlasting, Forever
فرهنگ فارسی هوشیار

جاودانه در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

جاودانه در فرهنگ پهلوی

فارسی به ایتالیایی

جاودانه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید