معنی جوشی

جوشی
معادل ابجد

جوشی در معادل ابجد

جوشی
  • 319
حل جدول

جوشی در حل جدول

  • زود خشمگین و عصبانی
فرهنگ معین

جوشی در فرهنگ معین

  • (ص.) عصبانی، کسی که زود خشمگی ن می شود.
فارسی به انگلیسی

جوشی در فارسی به انگلیسی

  • Fiery, Fretful, Fussy, Hot, Hot-Tempered, Hotblooded, Intense, Quick, Quick-Tempered, Short-Tempered. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

جوشی در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

جوشی در گویش مازندرانی

  • سینه زنی تند به هنگام عزاداری، عصبی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب