معنی حساسیت

حساسیت
معادل ابجد

حساسیت در معادل ابجد

حساسیت
 • 539
حل جدول

حساسیت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حساسیت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • زودرنجی، نازک‌دلی، نازک‌طبعی، نازک‌مشربی، نازک‌منشی،
  (متضاد) بی‌تفاوتی، آلرژی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

حساسیت در فرهنگ معین

 • حساس بودن، تأثر شدید در مقابل یک عامل خارجی، آلرژی. [خوانش: (حَ سّ یَّ) [ع. حساسیه] (مص جع. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

حساسیت در لغت نامه دهخدا

 • حساسیت. [ح َس ْ سا سی ی َ] (ع مص جعلی، اِمص) حساسی. رجوع به حساسی شود: حساسیت نسبت به عوامل خارجی، زود متأثر شدن از آنها رجوع به جانورشناسی ج 1 صص 10-12 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حساسیت در فرهنگ عمید

 • حساس بودن،
  واکنش در برابر برخی وقایع،
  (پزشکی) واکنش بعضی از مردم در مقابل پاره‌ای از مواد غذایی یا دارویی که برای دیگران بی‌ضرر است، آلرژی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حساسیت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

حساسیت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

حساسیت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

حساسیت در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

حساسیت در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید