معنی خلاقیت

خلاقیت
معادل ابجد

خلاقیت در معادل ابجد

خلاقیت
  • 1141
حل جدول

خلاقیت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خلاقیت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آفرینشگری، ابتکار، ابداع، سازندگی
لغت نامه دهخدا

خلاقیت در لغت نامه دهخدا

  • خلاقیت. [خ َل ْ لا قی ی َ] (ع مص جعلی، اِمص) خلق کردن. آفریدن. بوجود آوردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

خلاقیت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

  • آفرینشگری، نوآفرینی، نوآوری، آفرینش گری
فارسی به انگلیسی

خلاقیت در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

خلاقیت در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

خلاقیت در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب