معنی دانشنامه

دانشنامه
معادل ابجد

دانشنامه در معادل ابجد

دانشنامه
  • 451
حل جدول

دانشنامه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دانشنامه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • دیپلم، کارنامه، مدرک، انسیکلوپدی، فرهنگ‌نامه
فرهنگ معین

دانشنامه در فرهنگ معین

  • گواهی نامه ای که به دانشجو، پس از اتمام دانشکده داده می شود، دایره المعارف. [خوانش: (~. مِ) (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دانشنامه در لغت نامه دهخدا

  • دانشنامه. [ن ِ م َ / م ِ] (اِ مرکب) گواهی نامه ٔ دانشکده. مدرک و ورقه ٔ اجتهاد و فراغت از تحصیل در دانشکده ها و دانشگاهها. اجازه نامه ٔ علمی رسمی ختم تحصیل در رشته های مختلف علوم و فنون و ادبیات ازدانشکده ها و دانشگاهها. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دانشنامه در فرهنگ عمید

  • گواهی‌نامۀ دانشگاه، گواهی‌نامه‌ای که در دانشگاه به دانشجویی که دورۀ تحصیلی دانشگاه را تمام کرده باشد می‌دهند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دانشنامه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

دانشنامه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

دانشنامه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • گواهی نامه دانشکده، مدرک و ورقه اجتهاد و فراغت از تحصیل
فارسی به آلمانی

دانشنامه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید