معنی ردکردن

ردکردن
معادل ابجد

ردکردن در معادل ابجد

ردکردن
  • 478
حل جدول

ردکردن در حل جدول

فارسی به عربی

ردکردن در فارسی به عربی

  • ارفض تملک، انکر، فند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید