معنی روان

روان
معادل ابجد

روان در معادل ابجد

روان
 • 257
حل جدول

روان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

روان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • رقیق، سیال، مایع، جاری، ساری، متداول، جان، روح، نفس، سلیس، شیوا، راهی، روانه، عازم، لینت، نرمی،
  (متضاد) جامد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

روان در فرهنگ معین

 • رونده، جاری، در حال رفتن. [خوانش: (رَ) (ص فا.)]
 • (~.) [په.] (اِ.) روح، نفس ناطقه.
 • (~.) (ق.) بی درنگ، بلافلاصله.
لغت نامه دهخدا

روان در لغت نامه دهخدا

 • روان. [رَ] (نف) رونده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). پویان. (ناظم الاطباء). آنچه یا آنکه راه رود:
  یکی زنده پیلی چو کوهی روان
  به زیر اندر آورده بد پهلوان.
  فردوسی.
  پس من کنون تا پل نهروان
  بیاورد لشکر چو کوه روان. توضیح بیشتر ...
 • روان. [رَ / رُ] (اِ) جان. (فرهنگ اسدی) (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). روح. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء):
  جان را سه گفت هر کس و زی من یکی است جان
  ور جان گسست باز چه بر برنهد روان
  جان و روان یکی است به نزدیک فیلسوف
  ورچه ز راه نام دو آید روان و جان. توضیح بیشتر ...
 • روان. [رَ] (اِخ) دهی است از دهستان چهاربلوک بخش سیمینه رود شهرستان همدان واقع در 15هزارگزی جنوب غربی قصبه ٔ بهار و یک هزارگزی جنوب شوسه ٔ همدان به کرمانشاه. کوهستانی است و آب و هوایی سرد دارد. دارای 566 تن سکنه است که مذهب تشیع دارند و به ترکی و فارسی سخن می گویند. توضیح بیشتر ...
 • روان. [رَ] (اِخ) نام شهر ایروان. (ناظم الاطباء). روان از شهرهای مهم قفقاز و مرکز ایالت روان است. در 230هزارگزی جنوب تفلیس و در کنار رود زنکه از شعبات رود ارس قرار دارد. رجوع به ایروان و قاموس الاعلام ترکی شود. توضیح بیشتر ...
 • روان. [رُ] (اِخ) شهری است مرکز ایالت لوار از فرانسه در محل تلاقی رود لوار و رنزون. سکنه ٔ آن 46500 تن است. محصول آن پارچه های پنبه ای و پشمی و جوراب و پارچه و لباس و کاغذ و مصنوعات مکانیکی است و دباغخانه و کارخانه ٔ ذوب آهن و رنگرزی نیز دارد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

روان در فرهنگ عمید

 • جان، روح حیوانی: شبانگه کارد بر حلقش بمالید / روان گوسفند از وی بنالید (سعدی: ۱۰۰)، جان و روان یکی‌ست به ‌نزدیک فیلسوف / ورچه ز راه نام دو آید روان و جان (ابوشکور: شاعران بی‌دیوان: ۸۹)،
  (فلسفه) [قدیمی] نفس ناطقه،. توضیح بیشتر ...
 • در حال جریان، جاری: یکی جویبار است و آب روان / ز دیدار او تازه گردد روان (فردوسی: ۲/۴۲۶)،
  آن‌که راه می‌رود، رونده،
  [مجاز] ملایم و آرام،
  [عامیانه، مجاز] حفظ، از بر، بَلَد،
  (قید) [عامیانه] به آرامی و نرمی: چرخش روان می‌چرخید،
  (صفت) [مجاز] دارای نفوذ، فرمانبرداری‌شده: حکم روان،
  (صفت) [قدیمی، مجاز] ویژگی شعر یا سخنی که در آن تعقید و تکلف نباشد، سلیس،
  * روان‌ داشتن: (مصدر متعدی) [قدیمی]
  * روان کردن
  [مجاز] جاری ساختن حکم، نافذ کردن: بخواه جان و دل بنده و روان بستان / که حکم بر سر آزادگان روان داری (حافظ: ۸۸۸)،
  * روان ‌ساختن: (مصدر متعدی)
  روان کردن،
  جاری کردن، جریان دادن،
  [قدیمی] روانه کردن،
  * روان شدن: (مصدر لازم) ‹روان گشتن›
  جاری شدن، جریان پیدا کردن: زخون چندان روان شد جوی‌درجوی / که خون می‌رفت و سر می‌برد چون گوی (نظامی۲: ۱۸۹)،
  [عامیانه، مجاز] فراگرفتن و ازبر شدن درس،
  [قدیمی] روانه شدن، رفتن، به ‌راه افتادن، راه افتادن،
  * روان کردن: (مصدر متعدی)
  روان گردانیدن، روان ساختن، جاری کردن، جریان دادن،
  [عامیانه، مجاز] ازبر کردن درس یا مطلبی: ما طفل مکتبیم و بُوَد گریه درس ما / ای دل بکوش تا سبق خود روان کنیم (ابوالقاسم فندرسکی: لغت‌نامه: روان کردن)،
  [مجاز] رواج دادن،
  روغن زدن و نرم کردن،
  [قدیمی] روانه کردن، گسیل داشتن، فرستادن، به ‌راه انداختن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

روان در فارسی به انگلیسی

 • Breath, Fluent, Fluently, Fluid, Smooth, Liquid, Psycho-, Psychoneurotic, Runny, Silver-Tongued, Soul, Spirit. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

روان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

روان در فارسی به عربی

 • خصله، روح، سائل، سهل، شبح، طلیق، متصل، مفید، ناعم
فرهنگ فارسی هوشیار

روان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • رونده، آنچه یا آنکه راه رود
فارسی به ایتالیایی

روان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

روان در فارسی به آلمانی

 • Bequem, Doppelbild (m), Einfach, Geist (m), Geist (m), Gemüt (n), Gespenster (m), Leicht, Seele (f), Spuk (m). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید